ID File

? Cách mở file .ID? Những phần mềm mở file .ID và sửa file lỗi. Convert N/A ID file sang định dạng khác.

.ID File Extension

   
File name ID File
File Type Lotus Notes User ID File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (61 Bình chọn)

File .ID là file gì?

ID là Misc Files - Lotus Notes User ID File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

Một tập tin ID chứa thông tin nhận dạng cho một người dùng Domino Server và Lotus Notes. Nó được tạo ra bởi người quản trị Domino và bao gồm tên của người dùng, ghi chú số giấy phép, giấy chứng nhận an toàn, chìa khóa công cộng và tư nhân, và một mật khẩu.

What is a ID file?

An ID file contains identifying information for a Domino Server and Lotus Notes user. It is created by the Domino administrator and includes the user's name, Notes license number, secure certificate, public and private key, and a password.

Cách mở .ID file

Để mở file .ID click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ID bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ID

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ID do người dùng đóng góp.

  • IBM Domino
  • IBM Lotus Notes
  • IBM Lotus Notes
  • PHAWorks
  • Microsoft Office
  • Crystal Reports
  • Crystal Reports

Chuyển đổi file .ID

File .ID có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *