ID2 File

? Cách mở file .ID2? Những phần mềm mở file .ID2 và sửa file lỗi. Convert Binary ID2 file sang định dạng khác.

.ID2 File Extension

   
File name ID2 File
File Type Windows Live Messenger Emoticon File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .ID2 là file gì?

ID2 là Data Files - Windows Live Messenger Emoticon File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi Windows Live Messenger (WLM), một chương trình chat trực tuyến; chứa siêu dữ liệu như tên biểu tượng cảm xúc và phím tắt; sử dụng kết hợp với một tập tin hình ảnh .DT2 liên quan để hiển thị một biểu tượng cảm xúc; có thể được sử dụng để tạo biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh.

What is a ID2 file?

File used by Windows Live Messenger (WLM), an online chat program; contains metadata such as emoticon name and keyboard shortcut; used in combination with an associated .DT2 image file to display an emoticon; can be used to create custom emoticons.

Cách mở .ID2 file

Để mở file .ID2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ID2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ID2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ID2 do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • 2012 Lacerte Tax
  • 2012 Lacerte Tax
  • Media Player Classic
  • BSPlayer Pro
  • 2002 Lacerte Tax
  • 2002 Lacerte Tax

Chuyển đổi file .ID2

File .ID2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *