ID3TAG File

? Cách mở file .ID3TAG? Những phần mềm mở file .ID3TAG và sửa file lỗi. Convert N/A ID3TAG file sang định dạng khác.

.ID3TAG File Extension

   
File name ID3TAG File
File Type MP3 Skype Recorder Temporary File
Nhà phát triển Alexander Nikiforov
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .ID3TAG là file gì?

ID3TAG là Data Files - MP3 Skype Recorder Temporary File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alexander Nikiforov.

Hồ ID3TAG là một tập tin tạm thời được tạo ra bởi MP3 Skype Recorder là phần mềm miễn phí sử dụng để ghi lại cuộc hội thoại Skype. Nó chứa siêu dữ liệu về cuộc trò chuyện ghi được xóa khi ghi xong.

What is a ID3TAG file?

An ID3TAG file is a temporary file created by MP3 Skype Recorder, a free program used to record Skype conversations. It contains metadata about a recorded conversation that is deleted once the recording is finished.

Cách mở .ID3TAG file

Để mở file .ID3TAG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ID3TAG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ID3TAG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ID3TAG do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .ID3TAG

File .ID3TAG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *