IDAP File

? Cách mở file .IDAP? Những phần mềm mở file .IDAP và sửa file lỗi. Convert Binary IDAP file sang định dạng khác.

.IDAP File Extension

   
File name IDAP File
File Type Adobe InDesign Assignment Package
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .IDAP là file gì?

IDAP là Page Layout Files - Adobe InDesign Assignment Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một IDAP là một gói phần mềm được sử dụng bởi InDesign, một máy tính để bàn xuất bản ứng dụng sử dụng để tạo bố cục trang chuyên nghiệp. Nó bao gồm một tập hợp con của một tài liệu InDesign (file .indd) đã được sửa đổi bởi một biên tập viên. file IDAP được sử dụng để nhập khẩu đã chỉnh sửa nội dung trang lại vào tài liệu InDesign gốc.

What is a IDAP file?

An IDAP file is a package used by InDesign, a desktop publishing application used to create professional page layouts. It contains a subset of an InDesign document (.INDD file) that has been modified by an editor. IDAP files are used to import edited page content back into the original InDesign document.

Cách mở .IDAP file

Để mở file .IDAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IDAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IDAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IDAP do người dùng đóng góp.

  • Adobe InCopy 2020
  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InDesign 2020
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .IDAP

File .IDAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *