IDB File

? Cách mở file .IDB? Những phần mềm mở file .IDB và sửa file lỗi. Convert Binary IDB file sang định dạng khác.

.IDB File Extension

   
File name IDB File
File Type 1IDA Database File
Nhà phát triển Hex-Rays
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (10 Bình chọn)

File .IDB là file gì?

IDB là Database Files - 1IDA Database File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Hex-Rays.

Tập tin được tạo ra bởi IDA (The Interactive disassembler), một chương trình mà disassembles các file thực thi (.EXE) vào mã ngôn ngữ lắp ráp ở mức độ thấp; lưu trữ dữ liệu tháo rời trong một định dạng nén; được sử dụng trong quá trình khám phá thực thi, thường cho tiết lộ các mối đe dọa an ninh tiềm năng hoặc các tuyến đường khai thác.

What is a IDB file?

File created by IDA (The Interactive Disassembler), a program that disassembles executable files (.EXE) into low-level assembly language code; stores the disassembled data in a compressed format; used in the process of exploring executables, often for revealing potential security threats or exploitation routes.

Cách mở .IDB file

Để mở file .IDB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IDB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IDB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IDB do người dùng đóng góp.

  • Hex-Rays IDA
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional English
  • Timetable
  • Timetable

Chuyển đổi file .IDB

File .IDB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *