IDC File

? Cách mở file .IDC? Những phần mềm mở file .IDC và sửa file lỗi. Convert N/A IDC file sang định dạng khác.

.IDC File Extension

   
File name IDC File
File Type Internet Database Connector File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .IDC là file gì?

IDC là Web Files - Internet Database Connector File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Thành phần của Internet Information Server (IIS) máy chủ Web của Microsoft cho phép truy cập vào một cơ sở dữ liệu ODBC tuân thủ; chứa các truy vấn được gửi đến các cơ sở dữ liệu, thường được tạo ra bởi người dùng nhập vào thông qua một trang web.

What is a IDC file?

Component of Microsoft's Internet Information Server (IIS) Web server that enables access to an ODBC-compliant database; contains queries that are sent to the database, which are often generated by user input via a Web page.

Cách mở .IDC file

Để mở file .IDC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IDC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IDC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IDC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Internet Information Services (IIS)
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • iSkysoft DVD Burner
  • iSkysoft DVD Creator
  • IDpack Producer
  • IDpack Producer

Chuyển đổi file .IDC

File .IDC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *