IDDX File

? Cách mở file .IDDX? Những phần mềm mở file .IDDX và sửa file lỗi. Convert N/A IDDX file sang định dạng khác.

.IDDX File Extension

   
File name IDDX File
File Type Static Default File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .IDDX là file gì?

IDDX là Settings Files - Static Default File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo ra bởi InDesign và InCopy, các ứng dụng sáng tạo bố cục trang chuyên nghiệp; chứa các thiết lập mặc định tài liệu; nhập khẩu bởi InDesign ngay trước .IDML tập tin để giữ các thiết lập mặc định tài liệu phù hợp; không nên tự mở hoặc chỉnh sửa.

What is a IDDX file?

File created by InDesign and InCopy, professional page layout creation applications; contains default document settings; imported by InDesign right before .IDML files to keep consistent document default settings; should not be manually opened or edited.

Cách mở .IDDX file

Để mở file .IDDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IDDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IDDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IDDX do người dùng đóng góp.

  • Adobe InCopy 2020
  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InDesign 2020

Chuyển đổi file .IDDX

File .IDDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *