IDPP File

? Cách mở file .IDPP? Những phần mềm mở file .IDPP và sửa file lỗi. Convert Binary IDPP file sang định dạng khác.

.IDPP File Extension

   
File name IDPP File
File Type Adobe InDesign Preflight Profile
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .IDPP là file gì?

IDPP là Settings Files - Adobe InDesign Preflight Profile, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một IDPP là một file hồ sơ cá nhân được sử dụng bởi InDesign, một ứng dụng xuất bản chuyên nghiệp. Nó chứa các thiết lập đó kiểm tra xem có vấn đề với tài liệu. file IDPP được sử dụng để phê chuẩn các văn bản trước khi chúng được công bố dự thảo chính thức.

What is a IDPP file?

An IDPP file is a profile file used by InDesign, a professional publishing application. It contains settings that check whether there are problems with the document. IDPP files are used for validating documents before they are published to final draft.

Cách mở .IDPP file

Để mở file .IDPP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IDPP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IDPP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IDPP do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign 2020
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .IDPP

File .IDPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *