IDT File

? Cách mở file .IDT? Những phần mềm mở file .IDT và sửa file lỗi. Convert Text IDT file sang định dạng khác.

.IDT File Extension

   
File name IDT File
File Type Windows Installer Database Text Archive File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .IDT là file gì?

IDT là Developer Files - Windows Installer Database Text Archive File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

file văn bản được tạo ra bằng cách xuất một bảng từ một cơ sở dữ liệu Windows Installer; chứa các đại diện văn bản ASCII của dữ liệu quan hệ được lưu trữ trong bảng; được sử dụng để xem xét thông tin cơ sở dữ liệu trong một định dạng con người có thể đọc được; cũng sử dụng để vi bản chữ của một bảng với một hệ thống kiểm soát mã nguồn.

What is a IDT file?

Text file created by exporting a table from a Windows Installer database; contains the ASCII text representation of the relational data stored in the table; used for reviewing database information in a human-readable format; also used for committing the text version of a table to a source code control system.

Cách mở .IDT file

Để mở file .IDT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IDT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IDT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IDT do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • IdeaTree
  • IdeaTree
  • CEREC 3D
  • inLab 3D
  • IDpack
  • IDpack

Chuyển đổi file .IDT

File .IDT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *