IDV File

? Cách mở file .IDV? Những phần mềm mở file .IDV và sửa file lỗi. Convert Binary IDV file sang định dạng khác.

.IDV File Extension

   
File name IDV File
File Type Inventor Design View File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .IDV là file gì?

IDV là CAD Files - Inventor Design View File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

Thiết kế Xem tập tin được tạo ra bởi Autodesk Inventor, một công cụ thiết kế cơ khí 3D CAD; cửa hàng một cái nhìn ảnh chụp của một file lắp ráp (.IAM); bao gồm tầm nhìn thành phần, góc nhìn, độ phóng đại, và màu sắc; cho phép dự thảo rà soát của hội đồng.

What is a IDV file?

Design View file created by Autodesk Inventor, a 3D CAD mechanical design tool; stores a snapshot view of an assembly (.IAM) file; includes component visibility, viewing angles, magnification, and colors; enables draft reviewing of assemblies.

Cách mở .IDV file

Để mở file .IDV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IDV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IDV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IDV do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Inventor 2020

Chuyển đổi file .IDV

File .IDV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *