IDW File

? Cách mở file .IDW? Những phần mềm mở file .IDW và sửa file lỗi. Convert Binary IDW file sang định dạng khác.

.IDW File Extension

   
File name IDW File
File Type Inventor Drawing
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (18 Bình chọn)

File .IDW là file gì?

IDW là CAD Files - Inventor Drawing, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

2D hay 3D vector dựa trên bản vẽ được tạo ra bởi Autodesk Inventor, một chương trình dùng để thiết kế, hình dung và mô phỏng sản phẩm cơ khí; có thể có các linh kiện (file .IPT), lắp ráp (file .IAM), và các tài liệu trình bày (file .IPN).

What is a IDW file?

2D or 3D vector-based drawing created by Autodesk Inventor, a program used to design, visualize, and simulate mechanical products; may contain parts (.IPT files), assemblies (.IAM files), and presentation materials (.IPN files).

Cách mở .IDW file

Để mở file .IDW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IDW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IDW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IDW do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Inventor View 2020
  • Autodesk Inventor 2020
  • Autodesk Inventor 2020
  • Autodesk Inventor View
  • AutodeskR InventorR
  • Autodesk Inventor
  • Autodesk Inventor

Chuyển đổi file .IDW

File .IDW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *