IDX255 File

? Cách mở file .IDX255? Những phần mềm mở file .IDX255 và sửa file lỗi. Convert N/A IDX255 file sang định dạng khác.

.IDX255 File Extension

   
File name IDX255 File
File Type Runescape Cache File
Nhà phát triển Jagex
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .IDX255 là file gì?

IDX255 là Game Files - Runescape Cache File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Jagex.

tập tin bộ nhớ cache lưu bởi Runescape, một trò chơi trực tuyến nhiều người; cửa hàng trò chơi tiến bộ trên một máy nghe là máy cục bộ; sử dụng khi khôi phục một trò chơi trực tuyến; thường có tên là "main_file_cache.idx255" và được lưu với một số tập tin bộ nhớ cache khác.

What is a IDX255 file?

Cache file saved by Runescape, an online multiplayer game; stores game progress on a player's local machine; used when resuming a game online; typically named "main_file_cache.idx255" and is saved with several other cache files.

Cách mở .IDX255 file

Để mở file .IDX255 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IDX255 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IDX255

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IDX255 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .IDX255

File .IDX255 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *