IF File

? Cách mở file .IF? Những phần mềm mở file .IF và sửa file lỗi. Convert Binary IF file sang định dạng khác.

.IF File Extension

   
File name IF File
File Type Procedimientos-Uno IFWin Project File
Nhà phát triển Procedimientos-Uno
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .IF là file gì?

IF là CAD Files - Procedimientos-Uno IFWin Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Procedimientos-Uno.

hồ sơ dự án tạo ra bởi IFWin, một chương trình dùng để thiết kế lắp đặt quang điện, trong đó sử dụng pin mặt trời với ánh sáng chuyển đổi thành điện năng; chứa một thiết kế 3D, bao gồm các thành phần điện; được sử dụng để lên kế hoạch cho các cấu trúc quang điện trước khi xây dựng chúng.

What is a IF file?

Project file created by IFWin, a program used for designing photovoltaic installations, which use solar cells to convert light into electric power; contains a 3D design, including the electrical components; used for planning photovoltaic structures before constructing them.

Cách mở .IF file

Để mở file .IF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IF do người dùng đóng góp.

  • Procedimientos-Uno IFWin

Chuyển đổi file .IF

File .IF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *