IFAITH File

IFAITH là Data Files - iFaith SHSH File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi iH8sn0w.

.IFAITH File Extension

   
File name IFAITH File
File Type iFaith SHSH File
Nhà phát triển iH8sn0w
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .IFAITH là file gì?

IFAITH là Data Files - iFaith SHSH File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi iH8sn0w.

What is a IFAITH file?

Data file created by iFaith, a program used for dumping .SHSH blobs and building signed .IPSW files for iOS devices (e.g., iPhone, iPod Touch, and iPad); saves a cache of SHSH blobs dumped by the software; generally used in the process of "jailbreaking" iOS devices.

Phần mềm mở file .IFAITH

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IFAITH do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .IFAITH

           

File .IFAITH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *