IFM File

? Cách mở file .IFM? Những phần mềm mở file .IFM và sửa file lỗi. Convert N/A IFM file sang định dạng khác.

.IFM File Extension

   
File name IFM File
File Type Informed Form Data Document
Nhà phát triển Shana Corporation
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .IFM là file gì?

IFM là Data Files - Informed Form Data Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Shana Corporation.

Hồ IFM chứa dữ liệu cho một hình thức tạo ra bởi được thông báo Filler, một chương trình dùng để quản lý các hình thức điện tử có thể được điền và nộp. Nó lưu trữ dữ liệu cho một hình thức hoàn thành đã được điền vào bởi một người dùng. file IFM thường được sử dụng bởi các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp và trường đại học.

What is a IFM file?

An IFM file contains data for a form created by Informed Filler, a program used to manage electronic forms that can be filled out and submitted. It stores data for a completed form that has been filled in by a user. IFM files are typically used by government organizations, businesses, and universities.

Cách mở .IFM file

Để mở file .IFM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IFM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IFM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IFM do người dùng đóng góp.

  • FileNet Desktop eForms
  • Informed
  • Informed
  • Panagon eForms
  • IBM Desktop eForms
  • InfoFind
  • InfoFind

Chuyển đổi file .IFM

File .IFM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *