IGES File

? Cách mở file .IGES? Những phần mềm mở file .IGES và sửa file lỗi. Convert Text IGES file sang định dạng khác.

.IGES File Extension

   
File name IGES File
File Type IGES Drawing File
Nhà phát triển N/A
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .IGES là file gì?

IGES là 3D Image Files - IGES Drawing File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin một IGES là một tệp dữ liệu sử dụng để trao đổi 2D hoặc 3D thông tin thiết kế giữa các chương trình CAD, chẳng hạn như Autodesk AutoCAD và hệ thống ACD Canvas. Nó thường chứa thông tin bề mặt cho một mô hình, mà còn có thể lưu trữ wireframe, mô hình rắn, và các thông tin sơ đồ mạch. IGES file được lưu trong định dạng văn bản ASCII và được dựa trên đồ họa Trao đổi kỹ thuật (IGES) tiêu chuẩn ban đầu.

What is a IGES file?

An IGES file is a data file used to exchange 2D or 3D design information between CAD programs, such as Autodesk AutoCAD and ACD Systems Canvas. It typically contains surface information for a model, but may also store wireframe, solid model, and circuit diagram information. IGES files are saved in ASCII text format and are based on the Initial Graphics Exchange Specification (IGES) standard.

Cách mở .IGES file

Để mở file .IGES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IGES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IGES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IGES do người dùng đóng góp.

 • CADEX CAD Exchanger Cloud
 • Autodesk AutoCAD 2020
 • Autodesk AutoCAD 2020
 • Autodesk Fusion 360
 • Nemetschek Vectorworks
 • ACD Systems Canvas X 2019
 • ACD Systems Canvas X 2019
 • Actify SpinFire Ultimate
 • CADSoftTools ABViewer
 • CADEX CAD Exchanger
 • Okino Computer Graphics PolyTrans

Chuyển đổi file .IGES

File .IGES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *