IGG File

IGG là Data Files - SuiteProfiler Color Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Dana Foy.

.IGG File Extension

   
File name IGG File
File Type SuiteProfiler Color Map File
Nhà phát triển Dana Foy
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .IGG là file gì?

IGG là Data Files - SuiteProfiler Color Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Dana Foy.

tập tin dữ liệu màu Bản đồ được tạo ra bởi SuiteProfiler, một chương trình cho phép người dùng tạo bản đồ màu sắc độc lập thiết bị và sau đó sử dụng màu sắc bản đồ vào thiết bị sản ICC phụ thuộc hồ sơ đồ màu cho chống mềm và in ấn hình ảnh; có thể bao gồm nhiều hồ sơ bản đồ màu sắc cùng bao gồm một bộ hồ sơ cho một môi trường profiling nhất định.

What is a IGG file?

Color Map data file created by SuiteProfiler, a program that allows users to create device independent color maps and then use the color maps to produce device dependent ICC color map profiles for soft proofing and image printing; can include multiple color map profiles that together comprise a suite of profiles for a given profiling environment.

Phần mềm mở file .IGG

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IGG do filegi.com tổng hợp.

  • SuiteProfiler

Chuyển đổi file .IGG

           

File .IGG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *