IGG File

? Cách mở file .IGG? Những phần mềm mở file .IGG và sửa file lỗi. Convert N/A IGG file sang định dạng khác.

.IGG File Extension

   
File name IGG File
File Type SuiteProfiler Color Map File
Nhà phát triển Dana Foy
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .IGG là file gì?

IGG là Data Files - SuiteProfiler Color Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Dana Foy.

tập tin dữ liệu màu Bản đồ được tạo ra bởi SuiteProfiler, một chương trình cho phép người dùng tạo bản đồ màu sắc độc lập thiết bị và sau đó sử dụng màu sắc bản đồ vào thiết bị sản ICC phụ thuộc hồ sơ đồ màu cho chống mềm và in ấn hình ảnh; có thể bao gồm nhiều hồ sơ bản đồ màu sắc cùng bao gồm một bộ hồ sơ cho một môi trường profiling nhất định.

What is a IGG file?

Color Map data file created by SuiteProfiler, a program that allows users to create device independent color maps and then use the color maps to produce device dependent ICC color map profiles for soft proofing and image printing; can include multiple color map profiles that together comprise a suite of profiles for a given profiling environment.

Cách mở .IGG file

Để mở file .IGG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IGG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IGG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IGG do người dùng đóng góp.

  • SuiteProfiler

Chuyển đổi file .IGG

File .IGG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *