IGI File

? Cách mở file .IGI? Những phần mềm mở file .IGI và sửa file lỗi. Convert N/A IGI file sang định dạng khác.

.IGI File Extension

   
File name IGI File
File Type Indigo Image File
Nhà phát triển Glare Technologies
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .IGI là file gì?

IGI là 3D Image Files - Indigo Image File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Glare Technologies.

Hình ảnh tập tin được sử dụng bởi Indigo Renderer, một ứng dụng cho phép người dùng tạo ra hình ảnh photorealistic; lưu trữ tất cả các thông tin về một cảnh 3D render cơ bản dở dang.

What is a IGI file?

Image file used by Indigo Renderer, an application that enables users to generate photorealistic images; stores all the information about a 3D scene render in progress.

Cách mở .IGI file

Để mở file .IGI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IGI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IGI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IGI do người dùng đóng góp.

  • Glare Technologies Indigo Renderer
  • Indigo Renderer
  • Indigo Renderer
  • IGIShell Application

Chuyển đổi file .IGI

File .IGI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *