IGM File

? Cách mở file .IGM? Những phần mềm mở file .IGM và sửa file lỗi. Convert XML IGM file sang định dạng khác.

.IGM File Extension

   
File name IGM File
File Type Indigo Renderer Material File
Nhà phát triển Glare Technologies
Phân loại 3D Image Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .IGM là file gì?

IGM là 3D Image Files - Indigo Renderer Material File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Glare Technologies.

Tập tin được sử dụng bởi Indigo Renderer, một chương trình sử dụng để tạo hình ảnh 3D photorealistic; chứa một loại vật liệu, mà các cửa hàng thuộc tính đồ họa cho bề mặt của một đối tượng 3D một diện mạo thực tế, chẳng hạn như kim loại, gỗ, nhựa, gạch, hoặc các tài liệu khác; có thể được bao gồm như là một phần của một cảnh Indigo Renderer (file .IGS).

What is a IGM file?

File used by Indigo Renderer, a program used for generating photorealistic 3D images; contains a material, which stores graphical properties that give the surface of a 3D object a realistic appearance, such as that of metal, wood, plastic, brick, or another material; can be included as part of an Indigo Renderer scene (.IGS file).

Cách mở .IGM file

Để mở file .IGM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IGM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IGM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IGM do người dùng đóng góp.

  • Glare Technologies Indigo RT
  • Glare Technologies Indigo Renderer
  • Glare Technologies Indigo Renderer
  • Indigo Material Editor
  • Instant Gallery Maker
  • Visimeet
  • Visimeet

Chuyển đổi file .IGM

File .IGM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *