IGMA File

? Cách mở file .IGMA? Những phần mềm mở file .IGMA và sửa file lỗi. Convert Binary IGMA file sang định dạng khác.

.IGMA File Extension

   
File name IGMA File
File Type INTUS Graph Mask Archive
Nhà phát triển PCS Systemtechnik
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .IGMA là file gì?

IGMA là Data Files - INTUS Graph Mask Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi PCS Systemtechnik.

Tập tin được sử dụng bởi thiết bị đầu cuối INTUS, đó là các thiết bị được sử dụng để quản lý timecard, thu thập dữ liệu và điều khiển truy cập; tiết kiệm một kho lưu trữ của GUI cho một thiết bị đầu cuối, mỗi trong số đó cung cấp một giao diện người dùng khác nhau cho màn hình thiết bị đầu cuối; sử dụng cho tất cả các file bundling graph mặt nạ với nhau cho một thiết bị đầu cuối.

What is a IGMA file?

File used by INTUS terminals, which are devices used for timecard management, data collection, and access control; saves an archive of GUIs for a terminal, each of which provides a different user interface for the terminal screen; used for bundling all graph mask files together for a terminal.

Cách mở .IGMA file

Để mở file .IGMA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IGMA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IGMA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IGMA do người dùng đóng góp.

  • PCS Systemtechnik INTUS RemoteConf

Chuyển đổi file .IGMA

File .IGMA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *