IGN File

? Cách mở file .IGN? Những phần mềm mở file .IGN và sửa file lỗi. Convert Text IGN file sang định dạng khác.

.IGN File Extension

   
File name IGN File
File Type RoboHelp Ignore List File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .IGN là file gì?

IGN là Data Files - RoboHelp Ignore List File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được tạo ra bởi Robohelp, một chương trình được sử dụng để tạo các tài liệu trợ giúp cho Windows; tiết kiệm một danh sách các từ được bỏ qua khi người dùng tìm kiếm sự giúp đỡ tài liệu trợ giúp kết quả; lưu trong một định dạng văn bản đơn giản.

What is a IGN file?

File created by RoboHelp, a program used for creating help documents for Windows; saves a list of words that are ignored when the help user searches the resulting help documentation; saved in a plain text format.

Cách mở .IGN file

Để mở file .IGN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IGN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IGN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IGN do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Projekce Generation Next
  • Projekce Generation Next
  • STAR Runner

Chuyển đổi file .IGN

File .IGN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *