IGQ File

? Cách mở file .IGQ? Những phần mềm mở file .IGQ và sửa file lỗi. Convert XML IGQ file sang định dạng khác.

.IGQ File Extension

   
File name IGQ File
File Type Indigo Queue File
Nhà phát triển Glare Technologies
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .IGQ là file gì?

IGQ là Data Files - Indigo Queue File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Glare Technologies.

Queue tập tin được sử dụng bởi Indigo Renderer, một ứng dụng sử dụng để tạo ra hình ảnh photorealistic; chứa hiện trường và đầu ra đường, cùng với các thiết lập hàng đợi khác.

What is a IGQ file?

Queue file used by Indigo Renderer, an application used to generate photorealistic images; contains the scene and output paths, along with other queue settings.

Cách mở .IGQ file

Để mở file .IGQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IGQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IGQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IGQ do người dùng đóng góp.

  • Glare Technologies Indigo Renderer

Chuyển đổi file .IGQ

File .IGQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *