IIF File

? Cách mở file .IIF? Những phần mềm mở file .IIF và sửa file lỗi. Convert Text IIF file sang định dạng khác.

.IIF File Extension

   
File name IIF File
File Type Intuit Interchange Format File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .IIF là file gì?

IIF là Data Files - Intuit Interchange Format File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Intuit.

định dạng dữ liệu chung được sử dụng bởi Intuit QuickBooks cho xuất khẩu dữ liệu tài chính; lưu trong một định dạng tab-delimited text-based, tương tự như một tập tin .tsv; có thể được nhập khẩu bởi QuickBooks và hầu hết các chương trình bảng tính.

What is a IIF file?

Generic data format used by Intuit QuickBooks for exporting financial data; saved in a text-based tab-delimited format, similar to a .TSV file; can be imported by QuickBooks and most spreadsheet programs.

Cách mở .IIF file

Để mở file .IIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IIF do người dùng đóng góp.

  • FileNet Desktop eForms
  • Informed
  • Informed
  • Microsoft Office
  • PDF Viewer Plus SE
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .IIF

File .IIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *