IIT File

? Cách mở file .IIT? Những phần mềm mở file .IIT và sửa file lỗi. Convert Binary IIT file sang định dạng khác.

.IIT File Extension

   
File name IIT File
File Type Install Creator Project File
Nhà phát triển Clickteam
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .IIT là file gì?

IIT là Settings Files - Install Creator Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Clickteam.

Tập tin được sử dụng bởi Install Creator, một chương trình cho phép người dùng thực hiện các trình cài đặt chương trình Windows; chứa các thiết lập cài đặt, chẳng hạn như thư mục đích, tên tập tin cài đặt, và Windows Start Menu vị trí; được sử dụng bởi Install Creator để tạo ra một trình cài đặt Windows với các tính chất cụ thể.

What is a IIT file?

File used by Install Creator, a program that allows users to make Windows program installers; contains installation settings, such as destination directory, installation file names, and Windows Start Menu location; used by Install Creator to create a Windows installer with the specified properties.

Cách mở .IIT file

Để mở file .IIT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IIT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IIT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IIT do người dùng đóng góp.

  • Clickteam Install Creator
  • Clickteam Install Creator
  • Clickteam Install Creator

Chuyển đổi file .IIT

File .IIT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *