IIX File

? Cách mở file .IIX? Những phần mềm mở file .IIX và sửa file lỗi. Convert N/A IIX file sang định dạng khác.

.IIX File Extension

   
File name IIX File
File Type Translation Memory Index File
Nhà phát triển SDL
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .IIX là file gì?

IIX là Misc Files - Translation Memory Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SDL.

Chứa dữ liệu chỉ mục cho một bộ nhớ dịch được sử dụng bởi phần mềm dịch thuật Trados; tổ chức các nội dung của một bộ nhớ dịch; sẽ được tái sinh bởi Workbench Trados Translator nếu xóa.

What is a IIX file?

Contains index data for a translation memory used by Trados translation software; organizes the contents of a translation memory; will be regenerated by Trados Translator's Workbench if deleted.

Cách mở .IIX file

Để mở file .IIX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IIX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IIX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IIX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .IIX

File .IIX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *