IIX File

IIX là Misc Files - Translation Memory Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SDL.

.IIX File Extension

   
File name IIX File
File Type Translation Memory Index File
Nhà phát triển SDL
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .IIX là file gì?

IIX là Misc Files - Translation Memory Index File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi SDL.

Chứa dữ liệu chỉ mục cho một bộ nhớ dịch được sử dụng bởi phần mềm dịch thuật Trados; tổ chức các nội dung của một bộ nhớ dịch; sẽ được tái sinh bởi Workbench Trados Translator nếu xóa.

What is a IIX file?

Contains index data for a translation memory used by Trados translation software; organizes the contents of a translation memory; will be regenerated by Trados Translator's Workbench if deleted.

Phần mềm mở file .IIX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IIX do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .IIX

           

File .IIX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *