IK File

? Cách mở file .IK? Những phần mềm mở file .IK và sửa file lỗi. Convert N/A IK file sang định dạng khác.

.IK File Extension

   
File name IK File
File Type CryENGINE IK Animation File
Nhà phát triển Crytek
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (9 Bình chọn)

File .IK là file gì?

IK là 3D Image Files - CryENGINE IK Animation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crytek.

Tập tin được sử dụng bởi CryENGINE SDK, một bộ chương trình được sử dụng để xây dựng trò chơi 3D; tiết kiệm chuyển động đảo ngược (IK) dữ liệu, xác định nhân vật vị trí chung và phong trào; thay đổi nội dung với các ứng dụng 3D kèm với SDK.

What is a IK file?

File used by the CryENGINE SDK, a program suite used for building 3D games; saves inverse kinematics (IK) data, which specifies character joint positions and movements; edited with the 3D application included with the SDK.

Cách mở .IK file

Để mở file .IK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IK do người dùng đóng góp.

  • Crytek CryENGINE SDK

Chuyển đổi file .IK

File .IK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *