IK File

IK là 3D Image Files - CryENGINE IK Animation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crytek.

.IK File Extension

   
File name IK File
File Type CryENGINE IK Animation File
Nhà phát triển Crytek
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (9 Bình chọn)

File .IK là file gì?

IK là 3D Image Files - CryENGINE IK Animation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crytek.

Tập tin được sử dụng bởi CryENGINE SDK, một bộ chương trình được sử dụng để xây dựng trò chơi 3D; tiết kiệm chuyển động đảo ngược (IK) dữ liệu, xác định nhân vật vị trí chung và phong trào; thay đổi nội dung với các ứng dụng 3D kèm với SDK.

What is a IK file?

File used by the CryENGINE SDK, a program suite used for building 3D games; saves inverse kinematics (IK) data, which specifies character joint positions and movements; edited with the 3D application included with the SDK.

Phần mềm mở file .IK

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IK do filegi.com tổng hợp.

  • Crytek CryENGINE SDK

Chuyển đổi file .IK

           

File .IK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *