IKF File

? Cách mở file .IKF? Những phần mềm mở file .IKF và sửa file lỗi. Convert N/A IKF file sang định dạng khác.

.IKF File Extension

   
File name IKF File
File Type INTUS Keyboard File
Nhà phát triển PCS Systemtechnik
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.8 ★ (4 Bình chọn)

File .IKF là file gì?

IKF là Settings Files - INTUS Keyboard File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi PCS Systemtechnik.

Nộp được sử dụng bởi INTUS RemoteConf, một chương trình được sử dụng để cấu hình thiết bị đầu cuối INTUS; chứa một ánh xạ giữa các sự kiện màn hình cảm ứng và các chức năng cơ bản mà được gọi khi sự kiện được kích hoạt.

What is a IKF file?

File used by INTUS RemoteConf, a program used for configuring INTUS terminals; contains a mapping between touchscreen events and the underlying functions that are invoked when the events are activated.

Cách mở .IKF file

Để mở file .IKF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IKF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IKF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IKF do người dùng đóng góp.

  • PCS Systemtechnik INTUS RemoteConf
  • INTTRA Desktop
  • INTTRA Desktop

Chuyển đổi file .IKF

File .IKF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *