IKMP File

? Cách mở file .IKMP? Những phần mềm mở file .IKMP và sửa file lỗi. Convert N/A IKMP file sang định dạng khác.

.IKMP File Extension

   
File name IKMP File
File Type IK Multimedia Preset FIle
Nhà phát triển IK Multimedia
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .IKMP là file gì?

IKMP là Settings Files - IK Multimedia Preset FIle, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IK Multimedia.

Preset tạo ra bởi SampleTank, một máy trạm mẫu cho phép bạn kết hợp và tạo mẫu âm thanh; chứa tùy chỉnh các thiết lập như khối lượng kênh, dụng cụ, sản lượng, synth, và vận tốc.

What is a IKMP file?

Preset created by SampleTank, a sample workstation that enables you to mix and create sound samples; contains customized settings such as channel volume, instruments, output, synth, and velocity.

Cách mở .IKMP file

Để mở file .IKMP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IKMP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IKMP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IKMP do người dùng đóng góp.

  • IK Multimedia SampleTank
  • SampleTank
  • SampleTank

Chuyển đổi file .IKMP

File .IKMP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *