ILBM File

? Cách mở file .ILBM? Những phần mềm mở file .ILBM và sửa file lỗi. Convert Binary ILBM file sang định dạng khác.

.ILBM File Extension

   
File name ILBM File
File Type Interleaved Bitmap Image
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ILBM là file gì?

ILBM là Raster Image Files - Interleaved Bitmap Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Electronic Arts.

định dạng hình ảnh bitmap dựa trên Interchange File Format (.IFF file); thiết kế ban đầu để sử dụng với chipset Amiga; cửa hàng bitplanes, có chứa một chút dữ liệu cho mỗi điểm ảnh; hỗ trợ bitonal và hình ảnh màu sắc, cũng như RLE (mã hóa Run-length) nén.

What is a ILBM file?

Bitmap image format based on the Interchange File Format (.IFF files); originally designed for use with Amiga chipsets; stores bitplanes, which contain one bit of data for each image pixel; supports bitonal and color images, as well as RLE (Run-length encoding) compression.

Cách mở .ILBM file

Để mở file .ILBM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ILBM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ILBM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ILBM do người dùng đóng góp.

  • IrfanView with FORMATS plug-in
  • ACD Systems Canvas X 2019
  • ACD Systems Canvas X 2019
  • XnView MP
  • J-T-L Development Ultimate Paint
  • ACDSee Classic
  • ACDSee Classic

Chuyển đổi file .ILBM

File .ILBM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *