ILG File

? Cách mở file .ILG? Những phần mềm mở file .ILG và sửa file lỗi. Convert Binary ILG file sang định dạng khác.

.ILG File Extension

   
File name ILG File
File Type InstallScript Log File
Nhà phát triển Flexera
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .ILG là file gì?

ILG là Data Files - InstallScript Log File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Flexera.

tập tin một ILG là một file log được tạo ra bởi trình cài đặt InstallScript hoặc InstallScript MSI. Nó chứa một bản ghi âm các thủ tục cài đặt của bạn thực hiện, cho phép bạn phân tích hiệu suất của quá trình cài đặt. file ILG có thể được xem bằng cách File Log Viewer và InstallShield Nội công cụ kèm với ứng dụng InstallShield.

What is a ILG file?

An ILG file is a log file created by an InstallScript or InstallScript MSI installation. It contains a recording of the procedures your installation performed, which allows you to analyze the performance of your installation. ILG files can be viewed by the Log File Viewer and InstallShield Cabinet tools included with the InstallShield application.

Cách mở .ILG file

Để mở file .ILG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ILG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ILG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ILG do người dùng đóng góp.

  • Any Video Converter Free
  • WinEdt
  • WinEdt
  • infor:COM

Chuyển đổi file .ILG

File .ILG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *