ILK File

ILK là Developer Files - Incremental Linking File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

.ILK File Extension

   
File name ILK File
File Type Incremental Linking File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .ILK là file gì?

ILK là Developer Files - Incremental Linking File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi Microsoft Visual Studio, một IDE sử dụng cho việc phát triển các ứng dụng Windows; chứa dữ liệu mối liên kết cho một tập tin thực thi biên soạn (ví dụ, .EXE hoặc .DLL); cho phép biên soạn dự án nhanh hơn và liên kết, đặc biệt là cho các dự án lớn hơn.

What is a ILK file?

File used by Microsoft Visual Studio, an IDE used for developing Windows applications; contains linker data for a compiled executable file (e.g., .EXE or .DLL); enables faster project compilation and linking, especially for larger projects.

Phần mềm mở file .ILK

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ILK do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • progeCAD Professional
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional English
  • Timetable
  • Timetable

Chuyển đổi file .ILK

           

File .ILK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *