ILOGICVB File

ILOGICVB là Data Files - iLogic VB File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Autodesk.

.ILOGICVB File Extension

   
File name ILOGICVB File
File Type iLogic VB File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ILOGICVB là file gì?

ILOGICVB là Data Files - iLogic VB File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Autodesk.

Hồ ILOGICVB là một tập tin có chứa iLogic đang cai trị được xử lý trước bằng iLogic, một trình duyệt có trong Autodesk Inventor được sử dụng để tiêu chuẩn và quy trình thiết kế tự động hóa. Nó chứa các mã cho một chương trình Visual Basic (VB.NET) được sử dụng để kiểm soát hay giám sát các tính năng khác Inventor, linh kiện, hoặc các thông số.

What is a ILOGICVB file?

An ILOGICVB file is a file that contains iLogic rule code that is preprocessed by iLogic, a browser included with Autodesk Inventor that is used to standardize and automate design processes. It contains the code for a Visual Basic (VB.NET) program that is used to control or monitor other Inventor features, components, or parameters.

Phần mềm mở file .ILOGICVB

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ILOGICVB do filegi.com tổng hợp.

  • Autodesk Inventor 2020

Chuyển đổi file .ILOGICVB

           

File .ILOGICVB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *