ILOGICVB File

? Cách mở file .ILOGICVB? Những phần mềm mở file .ILOGICVB và sửa file lỗi. Convert Text ILOGICVB file sang định dạng khác.

.ILOGICVB File Extension

   
File name ILOGICVB File
File Type iLogic VB File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .ILOGICVB là file gì?

ILOGICVB là Data Files - iLogic VB File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Autodesk.

Hồ ILOGICVB là một tập tin có chứa iLogic đang cai trị được xử lý trước bằng iLogic, một trình duyệt có trong Autodesk Inventor được sử dụng để tiêu chuẩn và quy trình thiết kế tự động hóa. Nó chứa các mã cho một chương trình Visual Basic (VB.NET) được sử dụng để kiểm soát hay giám sát các tính năng khác Inventor, linh kiện, hoặc các thông số.

What is a ILOGICVB file?

An ILOGICVB file is a file that contains iLogic rule code that is preprocessed by iLogic, a browser included with Autodesk Inventor that is used to standardize and automate design processes. It contains the code for a Visual Basic (VB.NET) program that is used to control or monitor other Inventor features, components, or parameters.

Cách mở .ILOGICVB file

Để mở file .ILOGICVB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ILOGICVB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ILOGICVB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ILOGICVB do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Inventor 2020

Chuyển đổi file .ILOGICVB

File .ILOGICVB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *