IM4P File

IM4P là System Files - IMG4 Payload File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

.IM4P File Extension

   
File name IM4P File
File Type IMG4 Payload File
Nhà phát triển Apple
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .IM4P là file gì?

IM4P là System Files - IMG4 Payload File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Hồ IM4P là một tập tin img4 tải trọng được sử dụng bởi các thiết bị di động iPad và iPhone. Nó lưu trữ một tải trọng cho một tập tin img4, đó là nội dung thực tế của tập tin như chìa khóa firmware và iv.

What is a IM4P file?

An IM4P file is an IMG4 payload file used by iPad and iPhone mobile devices. It stores a payload for an IMG4 file, which is the actual content of the file such as the firmware key and iv.

Phần mềm mở file .IM4P

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IM4P do filegi.com tổng hợp.

  • Apple iOS

Chuyển đổi file .IM4P

           

File .IM4P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *