IM4P File

? Cách mở file .IM4P? Những phần mềm mở file .IM4P và sửa file lỗi. Convert Binary IM4P file sang định dạng khác.

.IM4P File Extension

   
File name IM4P File
File Type IMG4 Payload File
Nhà phát triển Apple
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .IM4P là file gì?

IM4P là System Files - IMG4 Payload File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Hồ IM4P là một tập tin img4 tải trọng được sử dụng bởi các thiết bị di động iPad và iPhone. Nó lưu trữ một tải trọng cho một tập tin img4, đó là nội dung thực tế của tập tin như chìa khóa firmware và iv.

What is a IM4P file?

An IM4P file is an IMG4 payload file used by iPad and iPhone mobile devices. It stores a payload for an IMG4 file, which is the actual content of the file such as the firmware key and iv.

Cách mở .IM4P file

Để mở file .IM4P click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IM4P bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IM4P

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IM4P do người dùng đóng góp.

  • Apple iOS

Chuyển đổi file .IM4P

File .IM4P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *