IMA File

? Cách mở file .IMA? Những phần mềm mở file .IMA và sửa file lỗi. Convert N/A IMA file sang định dạng khác.

.IMA File Extension

   
File name IMA File
File Type 1Sage ACT! Email Message
Nhà phát triển Sage
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (14 Bình chọn)

File .IMA là file gì?

IMA là Data Files - 1Sage ACT! Email Message, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sage.

email HTML tương thích lưu bởi ACT !, một ứng dụng quản lý liên lạc; có thể chứa thông điệp email plain text hoặc tin nhắn email HTML, và cũng có thể bao gồm một hoặc nhiều file đính kèm.

What is a IMA file?

HTML-compatible email message saved by ACT!, a contact management application; may contain plain text email message or HTML email message, and may also include one or more attachments.

Cách mở .IMA file

Để mở file .IMA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IMA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IMA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IMA do người dùng đóng góp.

  • Swiftpage Act!
  • IrfanView
  • IrfanView
  • PowerISO
  • WinImage
  • WinArchiver
  • WinArchiver

Chuyển đổi file .IMA

File .IMA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *