IMAGEPORTFOLIOLIBRARY File

? Cách mở file .IMAGEPORTFOLIOLIBRARY? Những phần mềm mở file .IMAGEPORTFOLIOLIBRARY và sửa file lỗi. Convert N/A IMAGEPORTFOLIOLIBRARY file sang định dạng khác.

.IMAGEPORTFOLIOLIBRARY File Extension

   
File name IMAGEPORTFOLIOLIBRARY File
File Type Painter Image Portfolio Library
Nhà phát triển Corel
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .IMAGEPORTFOLIOLIBRARY là file gì?

IMAGEPORTFOLIOLIBRARY là Misc Files - Painter Image Portfolio Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Thư viện tạo ra và được sử dụng bởi Corel Painter, một ứng dụng dùng để tạo ra tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số; chứa một tập hợp các hình ảnh mà làm cho dễ dàng hơn và nhanh hơn chèn hình ảnh vào khung hình của bạn; bao gồm hình ảnh mặc định như một cây đàn piano, guitar, dâu tây, cây, nến, và lá.

What is a IMAGEPORTFOLIOLIBRARY file?

Library created and used by Corel Painter, an application used to create digital artwork; contains a collection of images that makes for easier and quicker image insertion onto your canvas; includes default images such as a piano, guitar, strawberry, tree, candle, and leaf.

Cách mở .IMAGEPORTFOLIOLIBRARY file

Để mở file .IMAGEPORTFOLIOLIBRARY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IMAGEPORTFOLIOLIBRARY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IMAGEPORTFOLIOLIBRARY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IMAGEPORTFOLIOLIBRARY do người dùng đóng góp.

  • Corel Painter 2020

Chuyển đổi file .IMAGEPORTFOLIOLIBRARY

File .IMAGEPORTFOLIOLIBRARY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *