IMAPMBOX File

? Cách mở file .IMAPMBOX? Những phần mềm mở file .IMAPMBOX và sửa file lỗi. Convert N/A IMAPMBOX file sang định dạng khác.

.IMAPMBOX File Extension

   
File name IMAPMBOX File
File Type IMAP Mailbox
Nhà phát triển Apple
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .IMAPMBOX là file gì?

IMAPMBOX là Misc Files - IMAP Mailbox, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Thư mục được tạo ra bởi Apple Mail, các ứng dụng email mặc định dành cho Mac OS X; bao gồm các thư mục con có tên / Attachments / (để lưu trữ file đính kèm email, có thể bao gồm các file .EMLXPART) và / tin nhắn / (để lưu trữ các tin nhắn email .EMLX); tiết kiệm các copy nội bộ các tin nhắn email từ một tài khoản IMAP đã được thiết lập trong phần mềm.

What is a IMAPMBOX file?

Folder created by Apple Mail, the default email client for Mac OS X; includes subdirectories named /Attachments/ (for storing email attachments, which may include .EMLXPART files) and /Messages/ (for storing .EMLX email messages); saves local copies of email messages from an IMAP account that has been setup in the software.

Cách mở .IMAPMBOX file

Để mở file .IMAPMBOX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IMAPMBOX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IMAPMBOX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IMAPMBOX do người dùng đóng góp.

  • Apple Mail

Chuyển đổi file .IMAPMBOX

File .IMAPMBOX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *