IMAPMBOX File

IMAPMBOX là Misc Files - IMAP Mailbox, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

.IMAPMBOX File Extension

   
File name IMAPMBOX File
File Type IMAP Mailbox
Nhà phát triển Apple
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .IMAPMBOX là file gì?

IMAPMBOX là Misc Files - IMAP Mailbox, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Thư mục được tạo ra bởi Apple Mail, các ứng dụng email mặc định dành cho Mac OS X; bao gồm các thư mục con có tên / Attachments / (để lưu trữ file đính kèm email, có thể bao gồm các file .EMLXPART) và / tin nhắn / (để lưu trữ các tin nhắn email .EMLX); tiết kiệm các copy nội bộ các tin nhắn email từ một tài khoản IMAP đã được thiết lập trong phần mềm.

What is a IMAPMBOX file?

Folder created by Apple Mail, the default email client for Mac OS X; includes subdirectories named /Attachments/ (for storing email attachments, which may include .EMLXPART files) and /Messages/ (for storing .EMLX email messages); saves local copies of email messages from an IMAP account that has been setup in the software.

Phần mềm mở file .IMAPMBOX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IMAPMBOX do filegi.com tổng hợp.

  • Apple Mail

Chuyển đổi file .IMAPMBOX

           

File .IMAPMBOX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *