IMD File

IMD là GIS Files - 1GIS Image Metadata File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

.IMD File Extension

   
File name IMD File
File Type 1GIS Image Metadata File
Nhà phát triển N/A
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (17 Bình chọn)

File .IMD là file gì?

IMD là GIS Files - 1GIS Image Metadata File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin GIS có chứa tham chiếu địa lý thông tin cho một hình ảnh raster tương ứng, chẳng hạn như một GeoTIFF (.TIF); có thể lưu trữ thông tin vị trí tọa độ cũng như hình ảnh raster tham chiếu; bản đồ GIS hình ảnh lên vị trí địa lý thực tế.

What is a IMD file?

GIS file that contains georeferencing information for a corresponding raster image, such as a GeoTIFF (.TIF); can store coordinate location information as well as the referenced raster image; maps GIS images onto real-world geography.

Phần mềm mở file .IMD

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IMD do filegi.com tổng hợp.

  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Dynamics GP
  • Integration Manager
  • IntelliTools Classroom Suite
  • IntelliTools Classroom Suite

Chuyển đổi file .IMD

           

File .IMD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *