IMD File

? Cách mở file .IMD? Những phần mềm mở file .IMD và sửa file lỗi. Convert N/A IMD file sang định dạng khác.

.IMD File Extension

   
File name IMD File
File Type 1GIS Image Metadata File
Nhà phát triển N/A
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (17 Bình chọn)

File .IMD là file gì?

IMD là GIS Files - 1GIS Image Metadata File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin GIS có chứa tham chiếu địa lý thông tin cho một hình ảnh raster tương ứng, chẳng hạn như một GeoTIFF (.TIF); có thể lưu trữ thông tin vị trí tọa độ cũng như hình ảnh raster tham chiếu; bản đồ GIS hình ảnh lên vị trí địa lý thực tế.

What is a IMD file?

GIS file that contains georeferencing information for a corresponding raster image, such as a GeoTIFF (.TIF); can store coordinate location information as well as the referenced raster image; maps GIS images onto real-world geography.

Cách mở .IMD file

Để mở file .IMD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IMD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IMD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IMD do người dùng đóng góp.

  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft Dynamics GP
  • Integration Manager
  • IntelliTools Classroom Suite
  • IntelliTools Classroom Suite

Chuyển đổi file .IMD

File .IMD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *