IML File

? Cách mở file .IML? Những phần mềm mở file .IML và sửa file lỗi. Convert XML IML file sang định dạng khác.

.IML File Extension

   
File name IML File
File Type 1IntelliJ IDEA Module
Nhà phát triển JetBrains
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.7 ★ (26 Bình chọn)

File .IML là file gì?

IML là Developer Files - 1IntelliJ IDEA Module, dưới định dạng XML được phát triển bởi JetBrains.

tập tin mô-đun tạo ra bởi IntelliJ IDEA, một IDE dùng để phát triển các ứng dụng Java; lưu trữ thông tin về một mô-đun phát triển, có thể là một Java, Plugin, Android, hoặc một thành phần Maven; tiết kiệm các module đường dẫn, phụ thuộc, và các thiết lập khác.

What is a IML file?

Module file created by IntelliJ IDEA, an IDE used to develop Java applications; stores information about a development module, which may be a Java, Plugin, Android, or Maven component; saves the module paths, dependencies, and other settings.

Cách mở .IML file

Để mở file .IML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IML do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Jetbrains IntelliJ IDEA
  • Jetbrains IntelliJ IDEA
  • Google Android Studio
  • IncrediMail
  • Message Editor
  • Message Editor

Chuyển đổi file .IML

File .IML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *