IMMODULES File

? Cách mở file .IMMODULES? Những phần mềm mở file .IMMODULES và sửa file lỗi. Convert N/A IMMODULES file sang định dạng khác.

.IMMODULES File Extension

   
File name IMMODULES File
File Type GTK+ Module File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .IMMODULES là file gì?

IMMODULES là Settings Files - GTK+ Module File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

hỗ trợ ứng dụng tập tin được sử dụng bởi các chương trình mà sử dụng GTK + khuôn khổ sử dụng phát triển giao diện; lưu thông tin được sử dụng để tải các thành phần ứng dụng GTK +.

What is a IMMODULES file?

Application support file used by programs that use the GTK+ user interface development framework; saves information used for loading GTK+ application components.

Cách mở .IMMODULES file

Để mở file .IMMODULES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IMMODULES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IMMODULES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IMMODULES do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .IMMODULES

File .IMMODULES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *