IMOVIEEVENT File

? Cách mở file .IMOVIEEVENT? Những phần mềm mở file .IMOVIEEVENT và sửa file lỗi. Convert N/A IMOVIEEVENT file sang định dạng khác.

.IMOVIEEVENT File Extension

   
File name IMOVIEEVENT File
File Type iMovie Event File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .IMOVIEEVENT là file gì?

IMOVIEEVENT là Data Files - iMovie Event File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

iMovie tập tin sự kiện được tạo ra và được sử dụng bởi iMovie, một đoạn video chỉnh sửa ứng dụng; chứa siêu dữ liệu mô tả một sự kiện trong iMovie.

What is a IMOVIEEVENT file?

iMovie event file created and used by iMovie, a video editing application; contains metadata describing an event in iMovie.

Cách mở .IMOVIEEVENT file

Để mở file .IMOVIEEVENT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IMOVIEEVENT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IMOVIEEVENT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IMOVIEEVENT do người dùng đóng góp.

  • Apple iMovie 10

Chuyển đổi file .IMOVIEEVENT

File .IMOVIEEVENT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *