IMPORT File

? Cách mở file .IMPORT? Những phần mềm mở file .IMPORT và sửa file lỗi. Convert Text IMPORT file sang định dạng khác.

.IMPORT File Extension

   
File name IMPORT File
File Type Godot Engine Import Settings File
Nhà phát triển Godot
Phân loại Settings Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .IMPORT là file gì?

IMPORT là Settings Files - Godot Engine Import Settings File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Godot.

Hồ NHẬP là một tập tin cài đặt được tạo ra bởi Godot Engine, một engine mã nguồn trò chơi miễn phí và mở được sử dụng để tạo ra 2D và 3D trò chơi. Nó chứa thông tin trong văn bản đơn giản mô tả cách các file nhập khẩu vào một dự án .GODOT sẽ được hiển thị trong các dự án, trong đó có thể bao gồm chất lượng nén cho hình ảnh và nếu một vòng video.

What is a IMPORT file?

An IMPORT file is a settings file created by Godot Engine, a free and open source game engine used to create 2D and 3D games. It contains information in plain text that describes how files imported into a .GODOT project should be displayed in the project, which may include compression quality for images and if a video loops.

Cách mở .IMPORT file

Để mở file .IMPORT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IMPORT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IMPORT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IMPORT do người dùng đóng góp.

  • Godot Engine

Chuyển đổi file .IMPORT

File .IMPORT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *