IMR File

? Cách mở file .IMR? Những phần mềm mở file .IMR và sửa file lỗi. Convert N/A IMR file sang định dạng khác.

.IMR File Extension

   
File name IMR File
File Type Impromptu Report File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .IMR là file gì?

IMR là Data Files - Impromptu Report File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

Báo cáo tập tin được tạo ra bởi Cognos Impromptu, một ứng dụng IBM sử dụng để tạo các báo cáo từ các nguồn dữ liệu khác nhau; ghi nhớ thông tin bố trí trang và bao gồm tài liệu tham khảo các nguồn dữ liệu cung cấp dữ liệu cho các lĩnh vực của báo cáo; sử dụng để tạo ra các báo cáo kinh doanh.

What is a IMR file?

Report file created by Cognos Impromptu, an IBM application used for generating reports from different data sources; saves the page layout information and includes references to the data sources that supply the data for the report's fields; used for generating business reports.

Cách mở .IMR file

Để mở file .IMR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IMR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IMR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IMR do người dùng đóng góp.

  • IBM Cognos Impromptu
  • Impromptu
  • Impromptu
  • Innovus Multimedia Authoring Tool
  • webbrows Application
  • Based on Information Workshop
  • Based on Information Workshop

Chuyển đổi file .IMR

File .IMR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *