IMT File

? Cách mở file .IMT? Những phần mềm mở file .IMT và sửa file lỗi. Convert XML IMT file sang định dạng khác.

.IMT File Extension

   
File name IMT File
File Type My Time Data File
Nhà phát triển Intuit
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .IMT là file gì?

IMT là Data Files - My Time Data File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Intuit.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Intuit My Time, một ứng dụng theo dõi thời gian dành cho Mac OS X; lưu thông tin timesheet trong một định dạng XML; có thể được nhập khẩu vào QuickBooks 2010 cho Mac.

What is a IMT file?

Data file created by Intuit My Time, a time tracking application for Mac OS X; saves timesheet information in an XML format; can be imported into QuickBooks 2010 for Mac.

Cách mở .IMT file

Để mở file .IMT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IMT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IMT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IMT do người dùng đóng góp.

  • Intuit QuickBooks for Mac
  • Intuit My Time
  • Intuit My Time
  • Textease
  • Media Player Classic
  • Impromptu
  • Impromptu

Chuyển đổi file .IMT

File .IMT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *