IMTX File

? Cách mở file .IMTX? Những phần mềm mở file .IMTX và sửa file lỗi. Convert N/A IMTX file sang định dạng khác.

.IMTX File Extension

   
File name IMTX File
File Type iMindMap Template File
Nhà phát triển ThinkBuzan
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .IMTX là file gì?

IMTX là Page Layout Files - iMindMap Template File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ThinkBuzan.

Template được sử dụng bởi iMindMap, một chương trình cho phép người dùng sắp xếp ý tưởng của họ tại một địa điểm; tương tự như các tập tin .IMX vì nó có chứa bản đồ về ý tưởng trung tâm của người dùng; có thể bao gồm các chi nhánh, văn bản, hình ảnh, lưu đồ và phác thảo.

What is a IMTX file?

Template used by iMindMap, a program that allows users to organize their ideas in one location; similar to the .IMX file as it contains a map of the user's central idea; may include branches, text, images, flowcharts, and sketches.

Cách mở .IMTX file

Để mở file .IMTX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IMTX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IMTX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IMTX do người dùng đóng góp.

  • ThinkBuzan iMindMap

Chuyển đổi file .IMTX

File .IMTX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *