IN File

? Cách mở file .IN? Những phần mềm mở file .IN và sửa file lỗi. Convert N/A IN file sang định dạng khác.

.IN File Extension

   
File name IN File
File Type 1Spyware File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.2 ★ (15 Bình chọn)

File .IN là file gì?

IN là Misc Files - 1Spyware File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập chung được sử dụng bởi một số chương trình phần mềm gián điệp theo dõi hoạt động trên một máy tính; nên được kiểm tra với một chương trình chống phần mềm gián điệp nếu nguồn gốc của tập tin không thể được xác minh.

What is a IN file?

Generic file used by some spyware programs to track activity on a computer; should be checked with an anti-spyware program if the source of file cannot be verified.

Cách mở .IN file

Để mở file .IN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IN do người dùng đóng góp.

  • Notepad++
  • AcroEdit
  • AcroEdit
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • Multi-Edit
  • Multi-Edit

Chuyển đổi file .IN

File .IN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *