INC File

? Cách mở file .INC? Những phần mềm mở file .INC và sửa file lỗi. Convert Text INC file sang định dạng khác.

.INC File Extension

   
File name INC File
File Type Include File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (25 Bình chọn)

File .INC là file gì?

INC là Developer Files - Include File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin văn bản có chứa khai báo, tiêu đề, chức năng, hoặc dữ liệu khác được tham chiếu bởi mã nguồn của chương trình; có thể được sử dụng với C / C ++, Pascal, Java, PHP (trang Web), và ngôn ngữ khác.

What is a INC file?

Text file containing declarations, headers, functions, or other data referenced by a program's source code; can be used with C/C++, Pascal, Java, PHP (Web pages), and other languages.

Cách mở .INC file

Để mở file .INC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INC do người dùng đóng góp.

  • Vim
  • File Viewer Plus
  • File Viewer Plus
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Adobe Dreamweaver 2020
  • text editor
  • text editor
  • Bare Bones BBEdit
  • Bare Bones TextWrangler
  • GNU Emacs

Chuyển đổi file .INC

File .INC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *