INCA File

? Cách mở file .INCA? Những phần mềm mở file .INCA và sửa file lỗi. Convert Binary INCA file sang định dạng khác.

.INCA File Extension

   
File name INCA File
File Type InCopy CS3 Assignment File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .INCA là file gì?

INCA là Misc Files - InCopy CS3 Assignment File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một INCA chứa xem trước yếu tố trang được sử dụng bởi InCopy, một bộ xử lý từ đó tích hợp với các chương trình bố trí trang Adobe InDesign. Nó lưu trữ xem trước yếu tố trang từ một tập hợp con của một tài liệu InDesign (file .indd), cũng như quyền truy cập cho sửa đổi liên quan đến .INCX liên kết các file nội dung. file INCA được sử dụng để phân chia các công việc cần thiết để chỉnh sửa một ấn phẩm.

What is a INCA file?

An INCA file contains page element previews used by InCopy, a word processor that integrates with the Adobe InDesign page layout program. It stores page element previews from a subset of an InDesign document (.INDD file), as well as access permissions for modifying associated .INCX linked content files. INCA files are used to divide the work necessary for editing a publication.

Cách mở .INCA file

Để mở file .INCA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INCA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INCA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INCA do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InCopy 2020
  • Adobe InCopy 2020
  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .INCA

File .INCA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *