INCP File

? Cách mở file .INCP? Những phần mềm mở file .INCP và sửa file lỗi. Convert Binary INCP file sang định dạng khác.

.INCP File Extension

   
File name INCP File
File Type InCopy CS3 Package File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .INCP là file gì?

INCP là Data Files - InCopy CS3 Package File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Gói được sử dụng bởi InCopy, một văn bản chuyên nghiệp và chỉnh sửa chương trình tích hợp chặt chẽ với các chương trình bố trí trang Adobe InDesign; chứa một tập tin .INCA và liên quan đến các file .INCX của nó; sử dụng để đóng gói một tập hợp con của một tài liệu InDesign để chỉnh sửa từ xa.

What is a INCP file?

Package used by InCopy, a professional writing and editing program that tightly integrates with the Adobe InDesign page layout program; contains an .INCA file and its associated .INCX files; used to package a subset of an InDesign document for remote editing.

Cách mở .INCP file

Để mở file .INCP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INCP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INCP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INCP do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InCopy 2020
  • Adobe InCopy 2020
  • Adobe InCopy
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .INCP

File .INCP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *