INCX File

? Cách mở file .INCX? Những phần mềm mở file .INCX và sửa file lỗi. Convert Binary INCX file sang định dạng khác.

.INCX File Extension

   
File name INCX File
File Type InCopy CS3 Interchange File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .INCX là file gì?

INCX là Page Layout Files - InCopy CS3 Interchange File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Tập tin được sử dụng bởi InCopy, một chương trình xử lý văn bản sử dụng với các ứng dụng dàn trang Adobe InDesign; chứa trang đồ họa bố cục và khung được xuất khẩu từ InDesign; sử dụng để gửi một tập hợp con của một tập tin .indd để chỉnh sửa.

What is a INCX file?

File used by InCopy, a word processing program used with the Adobe InDesign page layout application; contains page layout graphics and frames that are exported from InDesign; used to submit a subset of an .INDD file for editing.

Cách mở .INCX file

Để mở file .INCX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .INCX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .INCX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .INCX do người dùng đóng góp.

  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InCopy 2020
  • Adobe InCopy 2020
  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .INCX

File .INCX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *