IND File

? Cách mở file .IND? Những phần mềm mở file .IND và sửa file lỗi. Convert N/A IND file sang định dạng khác.

.IND File Extension

   
File name IND File
File Type 1Memory Stick Formatting File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (12 Bình chọn)

File .IND là file gì?

IND là Misc Files - 1Memory Stick Formatting File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sony.

Hồ IND là một tập tin được đặt trên thẻ nhớ Memory Stick khi định dạng với một thiết bị Sony. Nó được tạo ra bởi các thiết bị Sony khác nhau khi định dạng thẻ nhớ Memory Stick để chỉ ra rằng các loại phương tiện kết nối với các thiết bị là một Memory Stick. file IND thường được đặt tên MEMSTICK.IND.

What is a IND file?

An IND file is a file placed on a Memory Stick media card when formatted with a Sony device. It is created by various Sony devices when formatting a Memory Stick to indicate that the type of media connected to the device is a Memory Stick. IND files are typically named MEMSTICK.IND.

Cách mở .IND file

Để mở file .IND click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IND bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IND

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IND do người dùng đóng góp.

  • Picasa Photo Viewer
  • iTunes
  • iTunes
  • OLYMPUS Master
  • Any Video Converter Free
  • Photo Gallery
  • Photo Gallery

Chuyển đổi file .IND

File .IND có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *